บริการทางการแพทย์

คลินิกกระดูกและข้อ

       เราให้บริการตรวจ ค้นหา และรักษาความผิดปกติของกระดูก/ข้อ/กล้ามเนื้อ/เส้นเอ็น ในรูปแบบการรับประทานยา/ไม่ผ่าตัด และผ่าตัดด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936826 , Call center 053-936900-1, 065-4724657, 065-4724658

พบกับผู้เชี่ยวชาญของเรา