ค้นหาแพทย์

รศ.นพ. ต่อพงษ์ บุญมาประเสริฐสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กระดูกและข้อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 13:00-16:00 ORTHO/กระดูกและข้อ

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
20 พฤศจิกายน 2563 13:00 - 16:00