รางวัลและการรับรอง


ISO 9001:2015

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015

Allianz Ayudhya Best Collaboration Award : 2023

ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ได้รับรางวัล Allianz Ayudhya Best Collaboration Award ในงาน Allianz AYUDHYA Hospital Service Awards 2023

Allianz Ayudhya Best UR Team : 2023

ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ได้รับรางวัล Allianz Ayudhya Best UR Team ในงาน Allianz AYUDHYA Hospital Service Awards 2023

Innovation Award : 2023

ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ได้รับรางวัลนวัตกรรมการให้บริการ ในงาน Bangkok Lite Assurance Smart Hospital Awards 2023

Best Medical Utilization Award : 2023

ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ได้รับรางวัล การบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ยอดเยี่ยม “Best Medical Utilization Award” ในงาน AIA Hospital Awards 2023

Best Hospital Utilization Management Award : 2023

ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์” หรือ Best Hospital Utilization Management Award ในงาน “กรุงไทย-แอกซ่า ซิกเนเจอร์ อวอร์ด ประจำปี 2566 หรือ KTAXA Signature Hospital Awards 2023

Allianz Ayudhya Hospital Service Awards : 2023

ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าสูงสุด ในงาน Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2023

Financial Management Award : 2022

ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการบริหารค่ารักษาพยาบาล ในงาน Bangkok Lite Assurance Smart Hospital Awards 2022

Best Medical Centre for Comprehensive Medical Service Award : 2022

ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ได้รับรางวัลศูนย์กการแพทย์ยอดเยี่ยมด้านการแพทย์ครบวงจร หรือ Best Medical Centre for Comprehensive Medical Service Award ในงาน กรุงไทย-แอกซ่า ซิกเนเจอร์ อวอร์ด ประจำปี 2565 หรือ KTAXA Signature Hospital Awards 2022

Commitment to Success Gold Award : 2021

ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ได้รับรางวัล Commitment to Success Gold Award ในงานMUANG THAI LIFE ASSURANCE HOSPITAL AWARDS 2021