เพราะเราห่วงใย และอยากให้คุณสุขภาพดี


โรคพาร์กินสัน

มือสั่น เคลื่อนไหวช้า ก้าวขาไม่ออก หน้าไม่แสดงอารมณ์ ทรงตัวไม่ดี อาการเหล่านี้ อาจเป็นสัญญาณเตือน “โรคพาร์กินสัน”

จะทำอย่างไรเมื่อหัวใจล้มเหลว อันตรายที่หลายคนอาจละเลย

เมื่อหัวใจล้มเหลว .. อันตรายที่หลายคนอาจละเลย ปัจจุบันพบว่ากลุ่มคนก็มีความเสี่ยงหัวใจล้มเหลวไม่มีเพียงแค่ผู้สูงอายุ แต่กลับพบในกลุ่มคนที่อายุยังน้อยจากปัจจัยการความเสี่ยงของการดำเนินชีวิตได้เช่นกัน

ตากุ้งยิง

เคยได้ยินไหม เวลาแอบดูใคร ให้ระวังไว้ “ตาจะเป็นกุ้งยิง”ความเชื่อนี้เป็นจริงหรือไม่ แล้วเกี่ยวอย่างไรกับดวงตา

สื่อสารศรีพัฒน์ฯพบกับผู้เชี่ยวชาญของเรา


บริการทางการแพทย์

ห้องพักผู้ป่วยศูนย์ศรีพัฒน์

แพคเกจและโปรโมชั่นตรวจสุขภาพ