ความแตกต่างของ MRI 1.5 vs 3 Tesla

เอกสารประกอบ  


ในการตรวจด้วยเทคนิคเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า Magnetic Resonance Imaging (MRI) เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคุณภาพของภาพของ MRI ขึ้นอยู่กับความแรงของสัญญาณและสนามแม่เหล็กเป็นปัจจัยหลักในการให้ความละเอียดและชัดเจนของภาพ ยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนเครื่อง MRI 0.5 ย่อมมีความแตกต่างในการให้รายละเอียดของภาพและความเร็วในการทำการตรวจต่างจากเครื่อง 1.5 Tesla ที่ดีกว่า

ทั้งนี้ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีความแตกต่างนั้นก็เป็นเฉกเช่นเดียวกันกับเครื่อง 3 Tesla ที่ให้ความแรงสนามแม่เหล็กเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับเครื่อง 1.5 Tesla ผลที่ตามมาย่อมให้สัญญาณภาพที่มากขึ้น ความเร็วในการตรวจที่เร็วขึ้นเนื่องจากการมีความแรงของสัญญาณเป็นสองเท่าทำให้ 3T MRI ให้ภาพที่ชัดเจนและคมชัดมาก นอกจากนี้มักจะสามารถทำให้เร็วขึ้นลดเวลาการสแกนโดยรวม ทั้งสองเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยในแง่ของการวินิจฉัยและความสะดวกสบาย

ทั้งนี้ส่วนตรวจที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าให้ความคมชัดของภาพที่ดีเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่าง เช่น

  1. การตรวจทางด้านระบบประสาทสมอง (Nureo) Brain & Vascular ชึ่งจะให้รายละเอียดสัญญาณภาพที่ชัดเจนเป็นอย่างมาก ความเปรียบต่างของเนื้อเยื่อสมอง รายละเอียดของเส้นประสาทรวมไปถึงการเก็บสัญญาณภาพของหลอดเลือดภายในสมองที่ไหลเวียนอยู่ก็ทำได้ดีกว่าเครื่อง 1.5 Tesla
  2. การตรวจทางด้านกระดูกและข้อ (MSK) ทั้งนี้ในการตรวจข้อต่อต่างๆของร่างกายสิ่งที่เครื่อง 3 Tesla มีคือการให้สัญญาณภาพที่มากขึ้นซึ่งแปลผันตรงกับสิ่งที่แพทย์ต้องการนั้นคือภาพที่ได้จะให้รายละเอียดของ Cartilage Meniscus Bone ที่ชัดเจนมากขึ้น
  3. ในกรณีส่วนตรวจในช่องท้อง (Body) ที่ผู้ป่วยต้องกลั้นหายใจขณะตรวจ สามารถลดเวลาได้เป็นอย่างมากโดยที่ยังคงความคมชัดของภาพที่ได้ ผลจึงได้จึงลดความสั่นไหวของภาพได้เป็นอย่างดีทำให้ผลการวินิจฉัยแม่นยำและรวดเร็ว ทั้งนี้ในการตรวจผู้ป่วยก็ไม่ต้องทนทุกข์กับการตรวจที่เหนื่อยในการกลั้นหายใจเป็นเวลานานๆอีกด้วย

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้คุณภาพการวินิจฉัยและการความพึงพอใจในการมารับบริการเป็นที่น่าพอใจอย่างแน่นอนครับ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศูนย์ภาพวินิจฉัยศรีพัฒน์ SRIPHAT Imaging Center (IMC) 

เปิดให้บริการตรวจ MRI ด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความคมชัด 3 Tesla และ CT Scan ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่มีความละเอียดสูงถึง 192 slices

โดยเทคโนโลยี CT- MRI สามารถตรวจวินิจฉัยรอยโรคของผู้ป่วยเพื่อนำผลมาใช้ในการรักษาและติดตามผลการรักษา และตัวเครื่องสามารถเพิ่มความเร็วในการตรวจ ทำให้ไม่อึดอัดขณะตรวจ และใช้เวลาในการตรวจสั้นรวดเร็ว 


-----------------------------------------------------------------------


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
>>http://sriphat.med.cmu.ac.th/th/knowledge-410

*** ข้าราชการสามารถเบิกได้ตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 . 

ชั้น 1 อาคารสวนดอกปาร์ค 

โทรศัพท์ 06-2309-3003 , 06-2309-9009 , 0-5393-4518


คลิก>> แผนที่ ศูนย์ภาพวินิจฉัยศรีพัฒน์ (SRIPHAT IMC)