แพ็คเกจคลอด

เพราะลูก…คือดวงใจของพ่อแม่ โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โดยวิธีคลอดปกติ หรือ คลอดโดยการผ่าตัด รวมถึงบริการพิเศษที่ครบครัน

Read more
แพ็คเกจตรวจสุขภาพ

ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้รับบริการในกลุ่มอายุต่างๆ โดยใส่ใจในรายละเอียดของแต่ละบุคคลตามปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่แตกต่างกัน

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

25 สิงหาคม 2559

ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยทางการแพทย์ พนักงานช่วยการพยาบาลและแม่บ้าน รุ่นที่ 3

Read more
ความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ