ปวงข่าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
แพ็คเกจคลอด

เพราะลูก…คือดวงใจของพ่อแม่ โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โดยวิธีคลอดปกติ หรือ คลอดโดยการผ่าตัด รวมถึงบริการพิเศษที่ครบครัน

Read more
แพ็คเกจตรวจสุขภาพ

ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้รับบริการในกลุ่มอายุต่างๆ โดยใส่ใจในรายละเอียดของแต่ละบุคคลตามปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่แตกต่างกัน

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

09 ธันวาคม 2559

รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ ฯ ให้การต้อนรับ รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดี คระแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลและผู้อำนวยการ ผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ที่มาศึกษาดูงานด้าน Privatizationของศูนย์ศรีพัฒน์ฯ

Read more
ความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ