บริการทางการแพทย์

ศูนย์ผ่าตัด

       ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยการผ่าตัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา เช่น ศัลยศาสตร์หลอดเลือด ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ผ่าตัดผ่านกล้อง ผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ฯลฯ


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 4 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936900-1