บริการทางการแพทย์

ศูนย์ผ่าตัด

       เรามีทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์มากมายในการผ่าตัดทุกๆกรณี ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับการผ่าตัดอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 4 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : Call center 053-936900-1, 065-4724657, 065-4724658