บริการทางการแพทย์

คลินิกหูคอจมูก

       ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการและโรคที่เกี่ยวข้องกับ หู คอ และจมูก เช่น โรคประสาทหูเสื่อม นอนกรน ไซนัสอักเสบ น้ำในหูไม่เท่ากัน ทอนซิลอักเสบ ฯลฯ โดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหูคอจมูก


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936952 / 053-936826 , Call center 053-936900-1