ค้นหาแพทย์

ผศ.พญ. ศณัฐธร เชาวน์ศิลป์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • หูคอจมูกทั่วไป

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00-20:00 ENT/หู คอ จมูก

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
12 เมษายน 2564 17:00 - 20:00