ค้นหาแพทย์

นพ. หาญพล ขลิบเงินสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ก้อนมะเร็ง

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • พ.บ.,อ.ว.โสต ศอ นาสิกวิทยา

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 15:00-15:59 ENT/หู คอ จมูก
16:00-17:00 ENT/หู คอ จมูก
พฤหัสบดี 17:00-17:59 ENT/หู คอ จมูก
18:00-18:59 ENT/หู คอ จมูก
19:00-20:00 ENT/หู คอ จมูก
เสาร์ 09:00-09:59 ENT/หู คอ จมูก
10:00-10:59 ENT/หู คอ จมูก
11:00-12:00 ENT/หู คอ จมูก

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
06 เมษายน 2564 15:00 - 16:59
08 เมษายน 2564 17:00 - 17:59
08 เมษายน 2564 17:00 - 19:00
08 เมษายน 2564 18:00 - 18:59
08 เมษายน 2564 19:00 - 20:00
13 เมษายน 2564 15:00 - 16:59
15 เมษายน 2564 17:00 - 19:00
17 เมษายน 2564 09:00 - 09:59
17 เมษายน 2564 09:30 - 12:00
17 เมษายน 2564 11:00 - 12:00