ค้นหาแพทย์

นพ. หาญพล ขลิบเงินสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ก้อนมะเร็ง

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • พ.บ.,อ.ว.โสต ศอ นาสิกวิทยา

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 15:00-15:59 OPD ENT/หู คอ จมูก ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
16:00-17:00 OPD ENT/หู คอ จมูก ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พฤหัสบดี 17:00-17:59 OPD ENT/หู คอ จมูก ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
18:00-18:59 OPD ENT/หู คอ จมูก ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
19:00-20:00 OPD ENT/หู คอ จมูก ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
เสาร์ 09:30-10:29 OPD ENT/หู คอ จมูก ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
10:30-11:29 OPD ENT/หู คอ จมูก ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11:30-12:00 OPD ENT/หู คอ จมูก ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
01 มกราคม 2565 09:30 - 10:29
01 มกราคม 2565 10:30 - 11:29
01 มกราคม 2565 11:30 - 12:00
04 มกราคม 2565 15:00 - 15:59
04 มกราคม 2565 16:00 - 17:00
08 มกราคม 2565 09:30 - 10:29
13 มกราคม 2565 18:00 - 18:59
13 มกราคม 2565 19:00 - 20:00
18 มกราคม 2565 15:00 - 15:59
20 มกราคม 2565 17:00 - 17:59
22 มกราคม 2565 09:30 - 10:29
22 มกราคม 2565 10:30 - 11:29
22 มกราคม 2565 11:30 - 12:00