ค้นหาแพทย์

รศ.พญ. ยุพา สุมิตสวรรค์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • หู

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พุธ 10:00-10:59 ENT/หู คอ จมูก
11:00-12:00 ENT/หู คอ จมูก

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
14 เมษายน 2564 10:00 - 12:00
21 เมษายน 2564 10:00 - 10:59
21 เมษายน 2564 11:00 - 12:00
28 เมษายน 2564 10:00 - 10:59
28 เมษายน 2564 11:00 - 12:00