ค้นหาแพทย์

ผศ.พญ. ดนยรัตน์ เรือนมากแก้วสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ก้อนมะเร็ง

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • พ.บ.,อ.ว.โสต ศอ นาสิกวิทยา

วุฒิบัตร

  • Certification of clinical fellow in head and neck oncological surgery, Head and Neck Surgery Unit, Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Erasmus University Medical Center, Netherland

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17:00 - 19:00 คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
09 เมษายน 2567 คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
16 เมษายน 2567 คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์