ค้นหาแพทย์

ผศ.พญ. ดนยรัตน์ เรือนมากแก้วสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ก้อนมะเร็ง

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • พ.บ.,อ.ว.โสต ศอ นาสิกวิทยา

วุฒิบัตร

  • Certification of clinical fellow in head and neck oncological surgery, Head and Neck Surgery Unit, Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Erasmus University Medical Center, Netherland

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17:30-18:29 ENT/หู คอ จมูก
18:30-19:00 ENT/หู คอ จมูก

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
06 เมษายน 2564 17:30 - 19:00
13 เมษายน 2564 17:30 - 19:00
20 เมษายน 2564 17:30 - 19:00
20 เมษายน 2564 18:30 - 19:00
27 เมษายน 2564 17:30 - 18:29
27 เมษายน 2564 18:30 - 19:00