ค้นหาแพทย์

พญ. ธันยธร ธีรนรเศรษฐ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ไซนัส

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 17:00-17:59 ENT/หู คอ จมูก
18:00-19:00 ENT/หู คอ จมูก

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
09 เมษายน 2564 17:00 - 17:59
09 เมษายน 2564 17:00 - 19:00
09 เมษายน 2564 18:00 - 19:00
16 เมษายน 2564 17:00 - 17:59
16 เมษายน 2564 18:00 - 19:00