ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. จารึก หาญประเสริฐพงษ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • หู

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • พ.บ.,อ.ว.โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

วุฒิบัตร

  • Certificate in Otolayngology,Nippon medical school,Japan

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 12:15 - 15:00 คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
06 เมษายน 2567 คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
13 เมษายน 2567 คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
20 เมษายน 2567 คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์