ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. จารึก หาญประเสริฐพงษ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • หู

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • พ.บ.,อ.ว.โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

วุฒิบัตร

  • Certificate in Otolayngology,Nippon medical school,Japan

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 13:00-13:59 ENT/หู คอ จมูก
14:00-15:00 ENT/หู คอ จมูก

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
03 เมษายน 2564 13:00 - 15:00
17 เมษายน 2564 13:00 - 13:59
17 เมษายน 2564 14:00 - 15:00