ค้นหาแพทย์

รศ.พญ. กรรณิการ์ รุ่งโรจน์วัฒนศิริสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ไซนัส

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • พ.บ.,อ.ว.โสต ศอ นาสิกวิทยา

วุฒิบัตร

  • Certificate of accomplishment in allergy and immunology,Nippon medical school,Japan

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 13:00-13:59 OPD ENT/หู คอ จมูก อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
14:00-15:00 OPD ENT/หู คอ จมูก อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
12 สิงหาคม 2564 13:00 - 13:59
12 สิงหาคม 2564 14:00 - 15:00