ค้นหาแพทย์

รศ.พญ. กรรณิการ์ รุ่งโรจน์วัฒนศิริสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ไซนัส

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • พ.บ.,อ.ว.โสต ศอ นาสิกวิทยา

วุฒิบัตร

  • Certificate of accomplishment in allergy and immunology,Nippon medical school,Japan

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 13:00 - 15:00 คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ