ค้นหาแพทย์

นพ. ศรีทนต์ บุญญานุกูลสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ตรวจการได้ยิน

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 8:00-12:59 ENT/หู คอ จมูก
13:00-16:59 ENT/หู คอ จมูก
17:00-20:00 ENT/หู คอ จมูก
อังคาร 8:00-12:59 ENT/หู คอ จมูก
13:00-16:59 ENT/หู คอ จมูก
17:00-20:00 ENT/หู คอ จมูก
พุธ 8:00-12:59 ENT/หู คอ จมูก
13:00-16:59 ENT/หู คอ จมูก
17:00-20:00 ENT/หู คอ จมูก
พฤหัสบดี 8:00-12:59 ENT/หู คอ จมูก
13:00-16:59 ENT/หู คอ จมูก
17:00-20:00 ENT/หู คอ จมูก
ศุกร์ 8:00-12:59 ENT/หู คอ จมูก
13:00-16:59 ENT/หู คอ จมูก
17:00-20:00 ENT/หู คอ จมูก
เสาร์ 8:00-12:59 ENT/หู คอ จมูก
13:00-16:59 ENT/หู คอ จมูก
17:00-20:00 ENT/หู คอ จมูก
อาทิตย์ 8:00-12:59 ENT/หู คอ จมูก
13:00-16:59 ENT/หู คอ จมูก
17:00-20:00 ENT/หู คอ จมูก

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา