ค้นหาแพทย์

รศ.พญ. สุวิชา แก้วศิริ



สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • หู

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • พ.บ.,อ.ว.โสต ศอ นาสิกวิทยา

วุฒิบัตร

  • Certificate as a visiting international scholar in Otology,Neurology,and Audiology,University of Colorado Denver,School of Medicine, USA

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13:00-13:59 ENT/หู คอ จมูก
14:00-14:59 ENT/หู คอ จมูก
15:00-15:59 ENT/หู คอ จมูก
16:00-16:59 ENT/หู คอ จมูก
17:00-17:59 ENT/หู คอ จมูก
18:00-19:00 ENT/หู คอ จมูก

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
12 เมษายน 2564 13:00 - 16:00
19 เมษายน 2564 13:00 - 13:59
19 เมษายน 2564 14:00 - 14:59
19 เมษายน 2564 15:00 - 15:59
19 เมษายน 2564 16:00 - 16:59
19 เมษายน 2564 17:00 - 17:59
19 เมษายน 2564 18:00 - 19:00
26 เมษายน 2564 13:00 - 13:59
26 เมษายน 2564 14:00 - 14:59
26 เมษายน 2564 15:00 - 15:59
26 เมษายน 2564 16:00 - 16:59
26 เมษายน 2564 17:00 - 17:59
26 เมษายน 2564 18:00 - 19:00