ค้นหาแพทย์

พญ. ชนิศา พรชัยสกุลดีสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • หูคอจมูกเด็ก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 09:00-09:59 ENT/หู คอ จมูก
10:00-10:59 ENT/หู คอ จมูก
11:00-12:00 ENT/หู คอ จมูก
อาทิตย์ 13:00-13:59 ENT/หู คอ จมูก
14:00-14:59 ENT/หู คอ จมูก
15:00-16:00 ENT/หู คอ จมูก

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
06 เมษายน 2564 09:00 - 12:00
13 เมษายน 2564 09:00 - 12:00