ค้นหาแพทย์

พญ. ชนิศา พรชัยสกุลดีสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • หูคอจมูกเด็ก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 13:00 - 15:59 คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ