ค้นหาแพทย์

รศ.พญ. นันทิการ์ สันสุวรรณสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • หูคอจมูกเด็ก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • พ.บ.,อ.ว.โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

วุฒิบัตร

  • Certificate in Pediatric Otolaryngology,Northwestern University, USA

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 12:00 คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
01 เมษายน 2567 คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
07 เมษายน 2567 คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
14 เมษายน 2567 คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
15 เมษายน 2567 คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์