ค้นหาแพทย์

รศ.พญ. นันทิการ์ สันสุวรรณสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • หูคอจมูกเด็ก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • พ.บ.,อ.ว.โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

วุฒิบัตร

  • Certificate in Pediatric Otolaryngology,Northwestern University, USA

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พุธ 13:00-13:59 ENT/หู คอ จมูก
14:00-15:00 ENT/หู คอ จมูก
อาทิตย์ 08:30-09:29 ENT/หู คอ จมูก
09:30-10:29 ENT/หู คอ จมูก
10:30-11:29 ENT/หู คอ จมูก
11:30-12:00 ENT/หู คอ จมูก

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
07 เมษายน 2564 13:00 - 15:00
11 เมษายน 2564 13:00 - 13:59
11 เมษายน 2564 14:00 - 15:00
14 เมษายน 2564 13:00 - 15:00
18 เมษายน 2564 13:00 - 13:59
18 เมษายน 2564 14:00 - 15:00
25 เมษายน 2564 13:00 - 13:59
25 เมษายน 2564 14:00 - 15:00