ค้นหาแพทย์

ผศ.ดร.พญ. ณัฐิยา หาญประเสริฐพงษ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • หูคอจมูกทั่วไป

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 09:00-09:59 ENT/หู คอ จมูก
10:00-10:59 ENT/หู คอ จมูก
11:00-12:00 ENT/หู คอ จมูก

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
01 เมษายน 2564 09:00 - 12:00
15 เมษายน 2564 09:00 - 12:00
22 เมษายน 2564 09:00 - 09:59
22 เมษายน 2564 10:00 - 10:59
22 เมษายน 2564 11:00 - 12:00