ค้นหาแพทย์

ผศ.ดร.พญ. วรางคณา อาภรณ์ชยานนท์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • หูคอจมูกทั่วไป

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • วท.บ., พ.บ.,ว.ว.โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

วุฒิบัตร

  • Certificate in Allergy,Nippon medical school,Japan

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 10:00-10:59 ENT/หู คอ จมูก
11:00-12:00 ENT/หู คอ จมูก
ศุกร์ 10:00-10:59 ENT/หู คอ จมูก
11:00-12:00 ENT/หู คอ จมูก
อาทิตย์ 17:00-17:59 ENT/หู คอ จมูก
18:00-19:00 ENT/หู คอ จมูก

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
11 เมษายน 2564 17:00 - 19:00
12 เมษายน 2564 10:00 - 12:00
16 เมษายน 2564 10:00 - 12:00
18 เมษายน 2564 17:00 - 19:00
19 เมษายน 2564 10:00 - 12:00
23 เมษายน 2564 10:00 - 10:59
23 เมษายน 2564 11:00 - 12:00
25 เมษายน 2564 17:00 - 17:59
25 เมษายน 2564 18:00 - 19:00
26 เมษายน 2564 10:00 - 10:59
26 เมษายน 2564 11:00 - 12:00
30 เมษายน 2564 10:00 - 10:59
30 เมษายน 2564 11:00 - 12:00