ค้นหาแพทย์

รศ.พญ. สุปราณี ฟูอนันต์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ภูมิแพ้ ไซนัส

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 13:00-13:59 ENT/หู คอ จมูก
14:00-15:00 ENT/หู คอ จมูก
ศุกร์ 13:00-13:59 ENT/หู คอ จมูก
14:00-15:00 ENT/หู คอ จมูก

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
06 เมษายน 2564 13:00 - 13:59
06 เมษายน 2564 13:00 - 15:00
06 เมษายน 2564 14:00 - 15:00
09 เมษายน 2564 13:00 - 15:00
09 เมษายน 2564 14:00 - 15:00
13 เมษายน 2564 13:00 - 15:00