บริการทางการแพทย์

ศูนย์ภาพวินิจฉัยศรีพัฒน์ (IMC)

       เราให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์(MRI 3 Tesla และ CT- Scan 192 slices)  โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้ภาพที่ละเอียดคมชัด ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำ


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 1 อาคารสวนดอกปาร์ค

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-934514