บริการทางการแพทย์

ศูนย์ภาพวินิจฉัยศรีพัฒน์ (IMC)

       ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์(MRI 3 Tesla และ CT- Scan 192 slices)  ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพิ่มความเร็วและความคมชัด สามารถสร้างภาพวินิจฉัยที่แสดงความผิดปกติได้ชัดเจน รวดเร็ว และสะดวกสบายขณะทำการตรวจ 


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 1 อาคารสวนดอกปาร์ค

หมายเลขโทรศัพท์ : 062-309-3003 , 062-309-9009 , 053-934518