ห้องพัก

Superior Private (T1)

หอผู้ป่วยในชั้น 15 อาคารศรีพัฒน์ ห้อง 1506
รายวัน
 • ค่าห้อง฿4,000
 • ค่าบริการทางการแพทย์฿800
 • ค่าบริการทางการพยาบาล฿1,200
รวม : ฿6,000
สังเกตอาการ
 • ค่าห้อง฿2,000
 • ค่าบริการทางการแพทย์฿800
 • ค่าบริการทางการพยาบาล฿1,200
รวม : ฿4,000
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • กำหนดเวลาออกจะโรงพยาบาล 12.00น.
 • โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ปรุงอาหารในห้องพัก
 • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รูปภาพเพื่อประกอบการแสดงตัวอย่างเท่านั้น
 • ค่าอาหารมื้อละ 200 บาท ไม่รวมในราคาห้องพัก (อาหารได้รับการควบคุมคุณภาพโดยนักโภชนาการตามมาตรฐาน HACCP)
 • ราคานี้เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2566
หมายเหตุ
 • ห้องน้ำและห้องอาบน้ำแบบฝักบัว
 • โซฟา
 • ตู้เย็นและน้ำดื่ม (วันละ 4 ขวด)
 • ภาชนะรับประทานอาหาร
 • โต๊ะรับประทานอาหาร
 • ทีวี
 • ฟรี Wi-Fi
 • ตู้เซฟ

Superior Private (T)

หอผู้ป่วยในชั้น 14 อาคารศรีพัฒน์ ห้อง 1425
รายวัน
 • ค่าห้อง฿3,100
 • ค่าบริการทางการแพทย์฿700
 • ค่าบริการทางการพยาบาล฿700
รวม : ฿4,500
สังเกตอาการ
 • ค่าห้อง฿2,500
 • ค่าบริการทางการแพทย์฿700
 • ค่าบริการทางการพยาบาล฿700
รวม : ฿3,900
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • กำหนดเวลาออกจะโรงพยาบาล 12.00น.
 • โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ปรุงอาหารในห้องพัก
 • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รูปภาพเพื่อประกอบการแสดงตัวอย่างเท่านั้น
 • ค่าอาหารมื้อละ 200 บาท ไม่รวมในราคาห้องพัก (อาหารได้รับการควบคุมคุณภาพโดยนักโภชนาการตามมาตรฐาน HACCP)
 • ราคานี้เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2566
หมายเหตุ
 • ห้องน้ำและห้องอาบน้ำแบบฝักบัว
 • โซฟา
 • ตู้เย็นและน้ำดื่ม (วันละ 4 ขวด)
 • ภาชนะรับประทานอาหาร
 • โต๊ะรับประทานอาหาร
 • ทีวี
 • ฟรี Wi-Fi
 • ตู้เซฟ

Superior Private

หอผู้ป่วยในชั้น 14 อาคารศรีพัฒน์ ห้อง 1406
รายวัน
 • ค่าห้อง฿2,600
 • ค่าบริการทางการแพทย์฿700
 • ค่าบริการทางการพยาบาล฿700
รวม : ฿4,000
สังเกตอาการ
 • ค่าห้อง฿2,100
 • ค่าบริการทางการแพทย์฿700
 • ค่าบริการทางการพยาบาล฿700
รวม : ฿3,500
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • กำหนดเวลาออกจะโรงพยาบาล 12.00น.
 • โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ปรุงอาหารในห้องพัก
 • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รูปภาพเพื่อประกอบการแสดงตัวอย่างเท่านั้น
 • ค่าอาหารมื้อละ 200 บาท ไม่รวมในราคาห้องพัก (อาหารได้รับการควบคุมคุณภาพโดยนักโภชนาการตามมาตรฐาน HACCP)
 • ราคานี้เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2566
หมายเหตุ
 • ห้องน้ำและห้องอาบน้ำแบบฝักบัว
 • โซฟา
 • ตู้เย็นและน้ำดื่ม (วันละ 4 ขวด)
 • ภาชนะรับประทานอาหาร
 • โต๊ะรับประทานอาหาร
 • ทีวี
 • ฟรี Wi-Fi
 • ตู้เซฟ

Superior Private

หอผู้ป่วยในชั้น 12 , 13 และ 14 อาคารเฉลิมพระบารมี ห้อง 1208-1232 , 1308-1332 และ 1408-1432
รายวัน
 • ค่าห้อง฿2,100
 • ค่าบริการทางการแพทย์฿700
 • ค่าบริการทางการพยาบาล฿700
รวม : ฿3,500
สังเกตอาการ
 • ค่าห้อง฿1,700
 • ค่าบริการทางการแพทย์฿700
 • ค่าบริการทางการพยาบาล฿700
รวม : ฿3,100
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • กำหนดเวลาออกจะโรงพยาบาล 12.00น.
 • โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ปรุงอาหารในห้องพัก
 • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รูปภาพเพื่อประกอบการแสดงตัวอย่างเท่านั้น
 • ค่าอาหารมื้อละ 200 บาท ไม่รวมในราคาห้องพัก (อาหารได้รับการควบคุมคุณภาพโดยนักโภชนาการตามมาตรฐาน HACCP)
 • ราคานี้เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2566
หมายเหตุ
 • ห้องน้ำและห้องอาบน้ำแบบฝักบัว
 • โซฟา
 • ตู้เย็นและน้ำดื่ม (วันละ 4 ขวด)
 • ภาชนะรับประทานอาหาร
 • โต๊ะรับประทานอาหาร
 • ทีวี
 • ฟรี Wi-Fi
 • ตู้เซฟ

Deluxe Private

หอผู้ป่วยในชั้น 15 อาคารศรีพัฒน์ ห้อง 1501-1505
รายวัน
 • ค่าห้อง฿3,500
 • ค่าบริการทางการแพทย์฿800
 • ค่าบริการทางการพยาบาล฿1,200
รวม : ฿5,500
สังเกตอาการ
 • ค่าห้อง฿1,750
 • ค่าบริการทางการแพทย์฿800
 • ค่าบริการทางการพยาบาล฿1,200
รวม : ฿3,750
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • กำหนดเวลาออกจะโรงพยาบาล 12.00น.
 • โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ปรุงอาหารในห้องพัก
 • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รูปภาพเพื่อประกอบการแสดงตัวอย่างเท่านั้น
 • ค่าอาหารมื้อละ 200 บาท ไม่รวมในราคาห้องพัก (อาหารได้รับการควบคุมคุณภาพโดยนักโภชนาการตามมาตรฐาน HACCP)
 • ราคานี้เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2566
หมายเหตุ
 • ห้องน้ำและห้องอาบน้ำแบบฝักบัว
 • โซฟา
 • ตู้เย็นและน้ำดื่ม (วันละ 4 ขวด)
 • ภาชนะรับประทานอาหาร
 • โต๊ะรับประทานอาหาร
 • ทีวี
 • ฟรี Wi-Fi
 • ตู้เซฟ

Deluxe Private

หอผู้ป่วยในชั้น 14 อาคารศรีพัฒน์ ห้อง 1402-1405 , 1426-1427 และ 1429
รายวัน
 • ค่าห้อง฿2,300
 • ค่าบริการทางการแพทย์฿700
 • ค่าบริการทางการพยาบาล฿700
รวม : ฿3,700
สังเกตอาการ
 • ค่าห้อง฿1,900
 • ค่าบริการทางการแพทย์฿700
 • ค่าบริการทางการพยาบาล฿700
รวม : ฿3,300
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • กำหนดเวลาออกจะโรงพยาบาล 12.00น.
 • โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ปรุงอาหารในห้องพัก
 • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รูปภาพเพื่อประกอบการแสดงตัวอย่างเท่านั้น
 • ค่าอาหารมื้อละ 200 บาท ไม่รวมในราคาห้องพัก (อาหารได้รับการควบคุมคุณภาพโดยนักโภชนาการตามมาตรฐาน HACCP)
 • ราคานี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566
หมายเหตุ
 • ห้องน้ำและห้องอาบน้ำแบบฝักบัว
 • โซฟา
 • ตู้เย็นและน้ำดื่ม (วันละ 4 ขวด)
 • ภาชนะรับประทานอาหาร
 • โต๊ะรับประทานอาหาร
 • ทีวี
 • ฟรี Wi-Fi
 • ตู้เซฟ

Standard Private

หอผู้ป่วยในชั้น 14 และ 15 อาคารศรีพัฒน์ ห้อง 1407-1424, 1428, 1430 และ 1507-1520
รายวัน
 • ค่าห้อง฿2,100
 • ค่าบริการทางการแพทย์฿700
 • ค่าบริการทางการพยาบาล฿700
รวม : ฿3,500
สังเกตอาการ
 • ค่าห้อง฿1,700
 • ค่าบริการทางการแพทย์฿700
 • ค่าบริการทางการพยาบาล฿700
รวม : ฿3,100
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • กำหนดเวลาออกจะโรงพยาบาล 12.00น.
 • โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ปรุงอาหารในห้องพัก
 • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รูปภาพเพื่อประกอบการแสดงตัวอย่างเท่านั้น
 • ค่าอาหารมื้อละ 200 บาท ไม่รวมในราคาห้องพัก (อาหารได้รับการควบคุมคุณภาพโดยนักโภชนาการตามมาตรฐาน HACCP)
 • ราคานี้เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2566
หมายเหตุ
 • ห้องน้ำและห้องอาบน้ำแบบฝักบัว
 • โซฟา
 • ตู้เย็นและน้ำดื่ม (วันละ 4 ขวด)
 • ภาชนะรับประทานอาหาร
 • โต๊ะรับประทานอาหาร
 • ทีวี
 • ฟรี Wi-Fi
 • ตู้เซฟ

Standard Private

หอผู้ป่วยในชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี
รายวัน
 • ค่าห้อง฿2,100
 • ค่าบริการทางการแพทย์฿700
 • ค่าบริการทางการพยาบาล฿700
รวม : ฿3,500
สังเกตอาการ
 • ค่าห้อง฿1,700
 • ค่าบริการทางการแพทย์฿700
 • ค่าบริการทางการพยาบาล฿700
รวม : ฿3,100
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • กำหนดเวลาออกจะโรงพยาบาล 12.00น.
 • โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ปรุงอาหารในห้องพัก
 • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รูปภาพเพื่อประกอบการแสดงตัวอย่างเท่านั้น
 • ค่าอาหารมื้อละ 200 บาท ไม่รวมในราคาห้องพัก (อาหารได้รับการควบคุมคุณภาพโดยนักโภชนาการตามมาตรฐาน HACCP)
 • ราคานี้เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2566
หมายเหตุ
 • ห้องน้ำและห้องอาบน้ำแบบฝักบัว
 • โซฟา
 • ตู้เย็นและน้ำดื่ม (วันละ 4 ขวด)
 • ภาชนะรับประทานอาหาร
 • โต๊ะรับประทานอาหาร
 • ทีวี
 • ฟรี Wi-Fi
 • ตู้เซฟ

ICU

หอผู้ป่วยวิกฤต ชั้น 4 อาคารศรีพัฒน์
รายวัน
 • ค่าห้อง฿2,000
 • ค่าบริการทางการแพทย์฿1,100
 • ค่าบริการทางการพยาบาล฿2,500
รวม : ฿5,600
สังเกตอาการ
 • ค่าห้อง฿1,500
 • ค่าบริการทางการแพทย์฿1,100
 • ค่าบริการทางการพยาบาล฿2,500
รวม : ฿5,100
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • กำหนดเวลาออกจะโรงพยาบาล 12.00น.
 • โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ปรุงอาหารในห้องพัก
 • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รูปภาพเพื่อประกอบการแสดงตัวอย่างเท่านั้น
 • ค่าอาหารมื้อละ 200 บาท ไม่รวมในราคาห้องพัก (อาหารได้รับการควบคุมคุณภาพโดยนักโภชนาการตามมาตรฐาน HACCP)
 • ราคานี้เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2566
หมายเหตุ
 • ระบบอากาศแบบความดันบวก
 • เครื่องวัดสัญญาณชีพข้างเตียง
 • เครื่องช่วยหายใจ
 • เครื่องฟอกไตข้างเตียง
 • เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด
 • เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ
 • เครื่องปรับหยดสารละลายทางหลอดเลือด
 • เครื่องให้อาหารผู้ป่วยทางสายยาง

SICU

หอผู้ป่วยวิกฤต ชั้น 4 อาคารศรีพัฒน์
รายวัน
 • ค่าห้อง฿2,000
 • ค่าบริการทางการแพทย์฿1,100
 • ค่าบริการทางการพยาบาล฿2,300
รวม : ฿5,400
สังเกตอาการ
 • ค่าห้อง฿1,500
 • ค่าบริการทางการแพทย์฿1,100
 • ค่าบริการทางการพยาบาล฿2,300
รวม : ฿4,900
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • กำหนดเวลาออกจะโรงพยาบาล 12.00น.
 • โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ปรุงอาหารในห้องพัก
 • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รูปภาพเพื่อประกอบการแสดงตัวอย่างเท่านั้น
 • ค่าอาหารมื้อละ 200 บาท ไม่รวมในราคาห้องพัก (อาหารได้รับการควบคุมคุณภาพโดยนักโภชนาการตามมาตรฐาน HACCP)
 • ราคานี้เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2566
หมายเหตุ
 • ระบบอากาศแบบความดันบวก
 • เครื่องวัดสัญญาณชีพข้างเตียง
 • เครื่องช่วยหายใจ
 • เครื่องฟอกไตข้างเตียง
 • เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด
 • เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ
 • เครื่องปรับหยดสารละลายทางหลอดเลือด
 • เครื่องให้อาหารผู้ป่วยทางสายยาง