ค้นหาแพทย์

รศ.นพ. ชนะการ พรพัฒน์กุลสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กระดูกและข้อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พุธ 15:00-17:00 ORTHO/กระดูกและข้อ

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
04 พฤศจิกายน 2563 15:00 - 17:00
25 พฤศจิกายน 2563 15:00 - 17:00