ค้นหาแพทย์

รศ.นพ. ชนะการ พรพัฒน์กุลสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กระดูกและข้อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พุธ 15:00 - 15:59 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ
04 พฤษภาคม 2565
11 พฤษภาคม 2565
18 พฤษภาคม 2565