ค้นหาแพทย์

ดร.นพ. ภูวพงศ์ นิ่มกิ่งรัตน์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กระดูกและข้อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17:00-20:00 ORTHO/กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี 17:00-20:00 ORTHO/กระดูกและข้อ
อาทิตย์ 09:00-12:00 ORTHO/กระดูกและข้อ

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
05 พฤศจิกายน 2563 17:00 - 20:00
12 พฤศจิกายน 2563 17:00 - 20:00
19 พฤศจิกายน 2563 17:00 - 20:00