ค้นหาแพทย์

ผศ.ดร.นพ. สักกาเดช ลิ้มมหาคุณสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กระดูกและข้อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • Chiang Mai University, Thailand

การศึกษาหลังปริญญา

  • Queensland University of Technology, Australia Fellowship:
  • Certificate Fellowship Training in Hip and Knee Arthroplasty, Massachusetts General Hospital, USA

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Minimally Invasive Hip and Knee Arthroplasty
  • Revision Hip and Knee Arthroplasty
  • Ultrasound guided injection
  • Osteoarthritis
  • Osteoporosis

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ