ค้นหาแพทย์

ผศ.ดร.นพ. สักกาเดช ลิ้มมหาคุณสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กระดูกและข้อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • Chiang Mai University, Thailand

การศึกษาหลังปริญญา

  • Queensland University of Technology, Australia Fellowship:
  • Certificate Fellowship Training in Hip and Knee Arthroplasty, Massachusetts General Hospital, USA

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Minimally Invasive Hip and Knee Arthroplasty
  • Revision Hip and Knee Arthroplasty
  • Ultrasound guided injection
  • Osteoarthritis
  • Osteoporosis

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13:00-15:00 ORTHO/กระดูกและข้อ
เสาร์ 09:00-12:00 ORTHO/กระดูกและข้อ

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
07 พฤศจิกายน 2563 09:00 - 12:00
09 พฤศจิกายน 2563 13:00 - 15:00
14 พฤศจิกายน 2563 09:00 - 12:00
21 พฤศจิกายน 2563 09:00 - 12:00
23 พฤศจิกายน 2563 13:00 - 15:00
28 พฤศจิกายน 2563 09:00 - 12:00