ค้นหาแพทย์

ผศ.ดร.นพ. สักกาเดช ลิ้มมหาคุณสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กระดูกและข้อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • Chiang Mai University, Thailand

การศึกษาหลังปริญญา

  • Queensland University of Technology, Australia Fellowship:
  • Certificate Fellowship Training in Hip and Knee Arthroplasty, Massachusetts General Hospital, USA

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Minimally Invasive Hip and Knee Arthroplasty
  • Revision Hip and Knee Arthroplasty
  • Ultrasound guided injection
  • Osteoarthritis
  • Osteoporosis

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13:00-13:59 OPD ORTHO/กระดูกและข้อ อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
14:00-15:00 OPD ORTHO/กระดูกและข้อ อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
เสาร์ 09:00-12:00 OPD ORTHO/กระดูกและข้อ อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
01 พฤษภาคม 2564 09:00 - 12:00
03 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
03 พฤษภาคม 2564 14:00 - 15:00
08 พฤษภาคม 2564 09:00 - 12:00
10 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
10 พฤษภาคม 2564 14:00 - 15:00
15 พฤษภาคม 2564 09:00 - 12:00
15 พฤษภาคม 2564 09:00 - 12:00
15 พฤษภาคม 2564 09:00 - 12:00
17 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
17 พฤษภาคม 2564 14:00 - 15:00
24 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
24 พฤษภาคม 2564 14:00 - 15:00
31 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
31 พฤษภาคม 2564 14:00 - 15:00