ค้นหาแพทย์

นพ. กสิสิน กลั่นกลิ่นสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ศัลยแพทย์ออร์โทปิดิกส์

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 08:00-10:00 EDSI-Excellence ชั้น 5

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
04 พฤษภาคม 2564 08:00 - 10:00
11 พฤษภาคม 2564 08:00 - 10:00