ค้นหาแพทย์

นพ. กสิสิน กลั่นกลิ่นสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ศัลยแพทย์ออร์โทปิดิกส์

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 08:00 - 10:00 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ
10 พฤษภาคม 2565
24 พฤษภาคม 2565
31 พฤษภาคม 2565