ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. กสิสิน กลั่นกลิ่นสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ศัลยแพทย์ออร์โทปิดิกส์

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 08:00 - 10:00 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
02 เมษายน 2567 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
16 เมษายน 2567 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
30 เมษายน 2567 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ