ค้นหาแพทย์

รศ.นพ. จิรชาติ ไกรศรินท์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กระดูกและข้อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 14:00-16:00 ORTHO/กระดูกและข้อ
เสาร์ 13:00-15:00 ORTHO/กระดูกและข้อ

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
14 พฤศจิกายน 2563 13:00 - 15:00
21 พฤศจิกายน 2563 13:00 - 15:00