ค้นหาแพทย์

รศ.นพ. อนุพงษ์ เลาหพูนรังสีสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กระดูกและข้อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พุธ 12:00-12:59 ORTHO/กระดูกและข้อ
13:00-14:00 ORTHO/กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี 12:00-12:59 ORTHO/กระดูกและข้อ
13:00-14:00 ORTHO/กระดูกและข้อ
เสาร์ 08:00-10:00 ORTHO/กระดูกและข้อ

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
05 พฤศจิกายน 2563 12:00 - 12:59
05 พฤศจิกายน 2563 13:00 - 14:00
18 พฤศจิกายน 2563 12:00 - 12:59
18 พฤศจิกายน 2563 13:00 - 14:00
19 พฤศจิกายน 2563 12:00 - 12:59
19 พฤศจิกายน 2563 13:00 - 14:00