ค้นหาแพทย์

รศ.นพ. อนุพงษ์ เลาหพูนรังสีสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กระดูกและข้อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พุธ 12:00 - 14:00 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พฤหัสบดี 12:00 - 14:00 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
เสาร์ 08:00 - 10:00 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ
04 พฤษภาคม 2565
05 พฤษภาคม 2565
14 พฤษภาคม 2565
19 พฤษภาคม 2565