ค้นหาแพทย์

รศ.นพ. ธนวัฒน์ วะสีนนท์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • กระดูกและข้อ

ภาษา

 • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

 • Doctor of Medicine Faculty of Medicine Chiang Mai University 1999
 • Orthopaedic graduation Faculty of Medicine Chiang Mai University 2005
 • AO Trauma fellow St. George Hospital, London 2007
 • Orthopaedic Biomechanic Fellow University of Iowa Hospitals and Clinics, USA 2009
 • Foot and Ankle fellow University of Iowa Hospitals and Clinics, USA 2010

วุฒิบัตร

 • AOEA Junior Fellow in Trauma, QueenMary Hospital , Hongkong 2004
 • AO Trauma fellow, St. George Hospital, Tooting, London, UK 2007
 • Orthopaedic Biomechanics Fellow, University of Iowa Hospitals and Clinics, Iowa City, IA, USA, 2008-2010
 • Foot and Ankle fellow, University of Iowa Hospitals and Clinics, Iowa City, IA, USA, 2008-2010
 • AOA-ASEAN Traveling Fellow, Midwest hospital area, USA, 2010

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ