ค้นหาแพทย์

นพ. ธีรนัย พยัฆวิเชียรสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กระดูกและข้อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษาหลังปริญญา

  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • ศัลยศาสตร์บูรณะสภาพข้อเข่าและข้อสะโพก

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • โรคข้อสะโพกและข้อเข่าเสื่อม
  • โรคกระดูกสันหลังเสื่อม
  • โรคกระดูกพรุน
  • โรคปวดไหล่, โรคออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome)

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00-11:59/13:00-18:00 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
อังคาร 13:00 - 16:00 ศูนย์เวลเนส ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พุธ 09:00-11:59/16:00-18:00 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พฤหัสบดี 09:00 - 11:59 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
ศุกร์ 13:00 - 16:00 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
อาทิตย์ 08:00 - 11:59 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ
10 พฤษภาคม 2565
17 พฤษภาคม 2565
24 พฤษภาคม 2565
31 พฤษภาคม 2565