ค้นหาแพทย์

นพ. ธีรนัย พยัฆวิเชียรสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กระดูกและข้อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

การศึกษาหลังปริญญา

  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • ศัลยศาสตร์บูรณะสภาพข้อเข่าและข้อสะโพก

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • โรคข้อสะโพกและข้อเข่าเสื่อม
  • โรคกระดูกสันหลังเสื่อม
  • โรคกระดูกพรุน
  • โรคปวดไหล่, โรคออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome)

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00-12:00 ORTHO/กระดูกและข้อ
13:00-16:00 ORTHO/กระดูกและข้อ
16:01-18:00 ORTHO/กระดูกและข้อ
อังคาร 09:00-12:00 ORTHO-Excellence ชั้น 5
13:00-16:59 ORTHO-Excellence ชั้น 5
พุธ 08:00-12:00 ORTHO/กระดูกและข้อ
13:00-15:59 ORTHO/กระดูกและข้อ
16:00-16:59 ORTHO/กระดูกและข้อ
17:00-18:00 ORTHO/กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี 08:00-12:00 ORTHO/กระดูกและข้อ
13:00-16:00 ORTHO/กระดูกและข้อ
ศุกร์ 14:00-16:00 ORTHO/กระดูกและข้อ
อาทิตย์ 08:00-12:00 ORTHO/กระดูกและข้อ
13:00-16:00 ORTHO/กระดูกและข้อ

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
01 พฤศจิกายน 2563 08:00 - 12:00
01 พฤศจิกายน 2563 13:00 - 16:00
13 พฤศจิกายน 2563 14:00 - 16:00
17 พฤศจิกายน 2563 09:00 - 12:00
17 พฤศจิกายน 2563 13:00 - 16:59
18 พฤศจิกายน 2563 16:00 - 16:59
18 พฤศจิกายน 2563 17:00 - 18:00
19 พฤศจิกายน 2563 08:00 - 12:00
19 พฤศจิกายน 2563 13:00 - 16:00
20 พฤศจิกายน 2563 14:00 - 16:00
22 พฤศจิกายน 2563 13:00 - 16:00
23 พฤศจิกายน 2563 08:00 - 12:00
23 พฤศจิกายน 2563 13:00 - 16:00
23 พฤศจิกายน 2563 16:01 - 18:00
24 พฤศจิกายน 2563 09:00 - 12:00
24 พฤศจิกายน 2563 13:00 - 16:59