ค้นหาแพทย์

รศ.นพ. ปรีชา ชลิดาพงศ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กระดูกและข้อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 13:00-16:00 ORTHO/กระดูกและข้อ

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
17 พฤศจิกายน 2563 13:00 - 16:00