ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. นริศ ทิรานนท์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กระดูกและข้อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 09:30 - 12:00 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พุธ 09:30 - 12:00 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พฤหัสบดี 09:30 - 12:00 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
ศุกร์ 09:30 - 12:00 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
เสาร์ 09:30 - 12:00 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ
03 พฤษภาคม 2565
04 พฤษภาคม 2565
05 พฤษภาคม 2565
10 พฤษภาคม 2565
11 พฤษภาคม 2565
12 พฤษภาคม 2565
17 พฤษภาคม 2565
18 พฤษภาคม 2565
19 พฤษภาคม 2565
24 พฤษภาคม 2565
25 พฤษภาคม 2565
26 พฤษภาคม 2565
31 พฤษภาคม 2565
31 พฤษภาคม 2565