ค้นหาแพทย์

นพ. จิราวัฒน์ แสงสินสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กระดูกและข้อ(เด็ก) , กระดูกเท้าและข้อเท้า

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

การศึกษาหลังปริญญา

  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุกระดูกและข้อ ประเทศเยอรมัน
  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ศัลยศาสตร์กระดูกเท้าและข้อเท้า มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • แพทย์ประจำบ้านต่อยยอด ศัลยศาสตร์กระดูกเด็ก มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00 - 19:59 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
18:30 - 20:00 ศูนย์เวลเนส ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
เสาร์ 09:00-12:00/13:00-16:00 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
09:00 - 16:00 ศูนย์เวลเนส ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
09:00 - 15:59 ศูนย์เวลเนส ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ
01 พฤษภาคม 2565
02 พฤษภาคม 2565
08 พฤษภาคม 2565
09 พฤษภาคม 2565
15 พฤษภาคม 2565
16 พฤษภาคม 2565
22 พฤษภาคม 2565
28 พฤษภาคม 2565
29 พฤษภาคม 2565
30 พฤษภาคม 2565