ค้นหาแพทย์

นพ. จิราวัฒน์ แสงสินสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กระดูกและข้อ(เด็ก)
  • กระดูกเท้าและข้อเท้า

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

การศึกษาหลังปริญญา

  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุกระดูกและข้อ ประเทศเยอรมัน
  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ศัลยศาสตร์กระดูกเท้าและข้อเท้า มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • แพทย์ประจำบ้านต่อยยอด ศัลยศาสตร์กระดูกเด็ก มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 18:30 - 20:00 ศูนย์เวลเนส ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
เสาร์ 09:00-12:00/13:00-16:00 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
09:00 - 16:00 ศูนย์เวลเนส ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
อาทิตย์ 09:00 - 15:59 ศูนย์เวลเนส ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
06 เมษายน 2567 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
13 เมษายน 2567 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์