ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. พิชิตชัย อรรถโกมลสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กระดูกและข้อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 10:00-10:59 OPD ORTHO/กระดูกและข้อ อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11:00-12:00 OPD ORTHO/กระดูกและข้อ อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
01 พฤษภาคม 2564 10:00 - 12:00
08 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
08 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00
15 พฤษภาคม 2564 10:00 - 12:00
29 พฤษภาคม 2564 10:00 - 12:00