ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. พิชิตชัย อรรถโกมลสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กระดูกและข้อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 10:00-12:00 ORTHO/กระดูกและข้อ

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
07 พฤศจิกายน 2563 10:00 - 12:00
14 พฤศจิกายน 2563 10:00 - 12:00
21 พฤศจิกายน 2563 10:00 - 12:00