ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. พิชิตชัย อรรถโกมลสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กระดูกและข้อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 09:00 - 12:00 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ
07 พฤษภาคม 2565
14 พฤษภาคม 2565
21 พฤษภาคม 2565
28 พฤษภาคม 2565