ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. ธนินนิตย์ ลีรพันธ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กระดูกและข้อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • Doctor of medicine, ChiangmaiUniversisity, Chiangmai, Thailand, 1991-1997 (M.D.)
  • Internship training, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand 1997-1998
  • Certificate Postgraduate Medical Education, Chiang Mai University, Chiang Mai,

วุฒิบัตร

  • Diploma Thai Board of Orthopedic Surgery, Thai Medical Council, Thailand2002
  • Master degree of science in biomedical (Clinical Research), Mayo Graduate School, USA, 2003-2005
  • Master degree of business administration, Payap University, Chiang Mai, Thailand

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 07:00 - 07:00 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ศุกร์ 13:00 - 13:00

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
04 เมษายน 2567 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
11 เมษายน 2567 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
12 เมษายน 2567
18 เมษายน 2567 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
19 เมษายน 2567
25 เมษายน 2567 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
26 เมษายน 2567