ค้นหาแพทย์

นพ. สุทธิภาศ พงศ์มณีสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กระดูกและข้อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09:00-12:00 ORTHO/กระดูกและข้อ

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
01 พฤศจิกายน 2563 09:00 - 12:00
08 พฤศจิกายน 2563 09:00 - 12:00
22 พฤศจิกายน 2563 09:00 - 12:00