ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. ประสิทธิ์ วงศ์ตรีรัตนชัยสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กระดูกและข้อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08:00-10:00 ORTHO/กระดูกและข้อ

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
01 พฤศจิกายน 2563 08:00 - 10:00
08 พฤศจิกายน 2563 08:00 - 10:00
15 พฤศจิกายน 2563 08:00 - 10:00
29 พฤศจิกายน 2563 08:00 - 10:00