ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. ประสิทธิ์ วงศ์ตรีรัตนชัยสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กระดูกและข้อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08:00 - 10:00 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ
01 พฤษภาคม 2565
08 พฤษภาคม 2565
15 พฤษภาคม 2565
22 พฤษภาคม 2565
29 พฤษภาคม 2565