ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. ประสิทธิ์ วงศ์ตรีรัตนชัยสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กระดูกและข้อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08:00-08:59 OPD ORTHO/กระดูกและข้อ อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
09:00-10:00 OPD ORTHO/กระดูกและข้อ อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
09 พฤษภาคม 2564 08:00 - 08:59
09 พฤษภาคม 2564 09:00 - 10:00
30 พฤษภาคม 2564 08:00 - 10:00
30 พฤษภาคม 2564 13:00 - 16:00