ค้นหาแพทย์

นพ. ธีรพัฒน์ ตันพิริยะกุลสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กระดูกและข้อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00-20:00 ORTHO/กระดูกและข้อ
เสาร์ 10:00-12:00 ORTHO/กระดูกและข้อ
13:00-16:00 ORTHO/กระดูกและข้อ

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
07 พฤศจิกายน 2563 10:00 - 12:00