ค้นหาแพทย์

นพ. ภูธร สังขรักษ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กระดูกและข้อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

การศึกษาหลังปริญญา

  • ศัลยศาสตร์บูรณะสภาพข้อเข่าและสะโพก

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อโรคกระดูกผู้สูงอายุโรคกระดูกสันหลังเสื่อม

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:30-12:30/13:00-16:00 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
อังคาร 08:30 - 12:30 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พุธ 08:30-12:30/13:00-16:00 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พฤหัสบดี 08:30-12:30/13:00-16:00 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
ศุกร์ 08:30 - 12:30 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ
11 พฤษภาคม 2565
12 พฤษภาคม 2565
13 พฤษภาคม 2565
17 พฤษภาคม 2565