ค้นหาแพทย์

นพ. ภูธร สังขรักษ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กระดูกและข้อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

การศึกษาหลังปริญญา

  • ศัลยศาสตร์บูรณะสภาพข้อเข่าและสะโพก

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อโรคกระดูกผู้สูงอายุโรคกระดูกสันหลังเสื่อม

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00-12:00 ORTHO/กระดูกและข้อ
13:00-16:00 ORTHO/กระดูกและข้อ
อังคาร 09:00-12:00 ORTHO/กระดูกและข้อ
พุธ 09:00-12:00 ORTHO/กระดูกและข้อ
13:00-16:00 ORTHO/กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี 09:00-12:00 ORTHO/กระดูกและข้อ
13:00-16:00 ORTHO/กระดูกและข้อ
ศุกร์ 09:00-12:00 ORTHO/กระดูกและข้อ

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
04 พฤศจิกายน 2563 09:00 - 12:00
11 พฤศจิกายน 2563 09:00 - 12:00
16 พฤศจิกายน 2563 09:00 - 12:00
19 พฤศจิกายน 2563 09:00 - 12:00
19 พฤศจิกายน 2563 13:00 - 16:00