ค้นหาแพทย์

รศ.นพ. ดำเนินสันต์ พฤกษากรสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กระดูกและข้อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 15:00-16:59 ORTHO/กระดูกและข้อ

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
06 พฤศจิกายน 2563 15:00 - 16:59
27 พฤศจิกายน 2563 15:00 - 16:59