บริการทางการแพทย์

คลินิกสุขภาพเด็กดี

       เรามีบริการดูแลให้คำปรึกษาและส่งเสริมสุขภาพในเด็กโดยกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญ รวมไปถึงการส่งเสริมการรับวัคซีนในเด็กตั้งแต่แรกเกิด-อายุ…ปี โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-934767-8 , Call center 053-936900-1, 065-4724657, 065-4724658

พบกับผู้เชี่ยวชาญของเรา