ค้นหาแพทย์

ผศ.ดร.นพ. สุกิจ รุ่งอภินันท์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ภูมิแพ้
  • ฉีดวัคซีนเด็ก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17:00 - 20:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
พฤหัสบดี 13:00 - 15:00 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
18 เมษายน 2567 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ