ค้นหาแพทย์

ผศ.ดร.นพ. สุกิจ รุ่งอภินันท์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ภูมิแพ้ , ฉีดวัคซีนเด็ก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17:00 - 20:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
พฤหัสบดี 13:00 - 15:00 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
02 มีนาคม 2566 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
09 มีนาคม 2566 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
16 มีนาคม 2566 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
21 มีนาคม 2566 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
30 มีนาคม 2566 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ