ค้นหาแพทย์

ผศ.ดร.นพ. สุกิจ รุ่งอภินันท์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ภูมิแพ้
    ฉีดวัคซีนเด็ก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17:00-20:00 PED/กุมาร
พฤหัสบดี 13:00-15:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
04 มีนาคม 2564 13:00 - 15:00
18 มีนาคม 2564 13:00 - 15:00