ค้นหาแพทย์

รศ.พญ. วัชรี ตันติประภาสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ฉีดวัคซีนเด็ก , ทารกแรกเกิด

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13:00 - 16:00 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
08:00 - 15:59 ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์
09:00 - 12:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
อังคาร 08:00 - 15:59 ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์
พุธ 08:00 - 15:59 ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์
09:00-12:00/13:30-16:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
พฤหัสบดี 09:00 - 12:00 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
08:00 - 15:59 ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์
13:30 - 16:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
ศุกร์ 14:00-16:00/17:00-19:00 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
08:00 - 15:59 ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์
13:00 - 16:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
เสาร์ 13:00 - 16:00 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
08:00 - 15:59 ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
08:00 - 15:59 ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ