ค้นหาแพทย์

นพ. ทัศนัย วนรัตน์วิจิตรสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคเด็กทั่วไป
    ฉีดวัคซีนเด็ก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต,คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2524

วุฒิบัตร

  • สาขากุมารเวชศาสตร์ ประเทศไทย,2529

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • โรคติดเชื้อ
  • วัคซีน

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00-09:59 PED/กุมาร
09:00-09:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
10:00-10:59 PED/กุมาร
10:00-10:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
11:00-12:00 PED/กุมาร
11:00-11:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
13:00-13:59 PED/กุมาร
14:00-14:59 PED/กุมาร
15:00-16:00 PED/กุมาร
17:00-17:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
18:00-19:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
อังคาร 09:00-09:59 PED/กุมาร
09:00-09:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
10:00-10:59 PED/กุมาร
10:00-10:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
11:00-12:00 PED/กุมาร
11:00-11:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
13:00-13:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
14:00-15:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
17:00-17:59 PED/กุมาร
18:00-18:59 PED/กุมาร
19:00-20:00 PED/กุมาร
พุธ 09:00-09:59 PED/กุมาร
09:00-09:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
10:00-10:59 PED/กุมาร
10:00-10:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
11:00-12:00 PED/กุมาร
11:00-11:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
13:00-13:59 PED/กุมาร
14:00-14:59 PED/กุมาร
15:00-16:00 PED/กุมาร
พฤหัสบดี 09:00-09:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
10:00-10:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
11:00-12:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
13:00-13:59 PED/กุมาร
13:00-13:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
14:00-14:59 PED/กุมาร
14:00-14:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
15:00-16:00 PED/กุมาร
15:00-15:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
ศุกร์ 09:00-09:59 PED/กุมาร
10:00-10:59 PED/กุมาร
11:00-12:00 PED/กุมาร
13:00-13:59 PED/กุมาร
13:00-13:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
14:00-14:59 PED/กุมาร
14:00-14:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
15:00-16:00 PED/กุมาร
15:00-15:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
อาทิตย์ 09:00-09:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
10:00-10:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
11:00-12:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
13:00-13:59 PED/กุมาร
13:00-13:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
14:00-14:59 PED/กุมาร
14:00-14:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
15:00-16:00 PED/กุมาร
15:00-15:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา