ค้นหาแพทย์

นพ. ทัศนัย วนรัตน์วิจิตรสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต,คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2524

วุฒิบัตร

  • สาขากุมารเวชศาสตร์ ประเทศไทย,2529

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • โรคติดเชื้อ
  • วัคซีน

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00 - 19:00 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
09:00-12:00/13:00-16:00 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
09:00-12:00/13:00-16:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
อังคาร 13:00 - 15:00 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
09:00-12:00/17:00-20:00 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
09:00-12:00/17:00-20:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
พุธ 09:00-12:00/13:00-16:00 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
09:00-12:00/13:00-16:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
พฤหัสบดี 09:00 - 12:00 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
13:00 - 16:00 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
13:00 - 16:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
ศุกร์ 09:00-12:00/13:00-16:00 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
09:00-12:00/13:00-16:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
13:00 - 16:00 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
13:00 - 16:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
01 เมษายน 2567 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
08 เมษายน 2567 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
14 เมษายน 2567 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
15 เมษายน 2567 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
16 เมษายน 2567 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
19 เมษายน 2567 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
28 เมษายน 2567 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ