ค้นหาแพทย์

พญ. ณัฐรุจี วิวรรธนดิฐกุลสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ฉีดวัคซีนเด็ก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13:00-13:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
14:00-15:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
พฤหัสบดี 17:00-17:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
18:00-19:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
10 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
10 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
10 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00
13 พฤษภาคม 2564 17:00 - 17:59
13 พฤษภาคม 2564 18:00 - 19:00
24 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
24 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
24 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00