ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. มงคล เหล่าอารยะสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ภูมิแพ้
    ฉีดวัคซีนเด็ก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00-20:00 PED/กุมาร
พุธ 17:00-17:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
18:00-19:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
ศุกร์ 17:00-20:00 PED/กุมาร
เสาร์ 09:00-12:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
13:00-16:00 PED/กุมาร
17:00-20:00 PED/กุมาร

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
03 มีนาคม 2564 17:00 - 17:59
03 มีนาคม 2564 18:00 - 19:00
10 มีนาคม 2564 17:00 - 17:59
10 มีนาคม 2564 18:00 - 19:00
24 มีนาคม 2564 17:00 - 17:59
24 มีนาคม 2564 18:00 - 19:00