ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. มงคล เหล่าอารยะสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ภูมิแพ้
  • ฉีดวัคซีนเด็ก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00 - 20:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
ศุกร์ 17:00 - 20:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
เสาร์ 09:00 - 12:00 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
13:00-16:00/17:00-20:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
03 มิถุนายน 2567 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
24 มิถุนายน 2567 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์