ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. มงคล เหล่าอารยะสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ภูมิแพ้
    ฉีดวัคซีนเด็ก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00-17:59 PED/กุมาร
18:00-18:59 PED/กุมาร
19:00-20:00 PED/กุมาร
พุธ 17:00-17:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
18:00-19:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
ศุกร์ 17:00-17:59 PED/กุมาร
18:00-18:59 PED/กุมาร
19:00-20:00 PED/กุมาร
เสาร์ 09:00-09:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
10:00-10:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
11:00-12:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
13:00-13:59 PED/กุมาร
14:00-14:59 PED/กุมาร
15:00-16:00 PED/กุมาร
17:00-17:59 PED/กุมาร
18:00-18:59 PED/กุมาร
19:00-20:00 PED/กุมาร

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
02 มิถุนายน 2564 08:00 - 12:00
02 มิถุนายน 2564 17:00 - 17:59
02 มิถุนายน 2564 18:00 - 19:00
09 มิถุนายน 2564 17:00 - 17:59
09 มิถุนายน 2564 18:00 - 19:00
23 มิถุนายน 2564 17:00 - 17:59
23 มิถุนายน 2564 18:00 - 19:00