ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. มงคล เหล่าอารยะสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ภูมิแพ้ , ฉีดวัคซีนเด็ก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00 - 20:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
ศุกร์ 17:00 - 20:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
เสาร์ 09:00 - 12:00 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
13:00-16:00/17:00-20:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
01 มีนาคม 2566 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
03 มีนาคม 2566 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
04 มีนาคม 2566 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
06 มีนาคม 2566 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
08 มีนาคม 2566 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
15 มีนาคม 2566 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
22 มีนาคม 2566 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
27 มีนาคม 2566 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
29 มีนาคม 2566 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ