ค้นหาแพทย์

พญ. นงลักษณ์ บุญชูดวงสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ฉีดวัคซีนเด็ก
    พัฒนาการเด็ก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 09:00-09:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
10:00-10:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
11:00-12:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
15 มิถุนายน 2564 09:00 - 09:59
15 มิถุนายน 2564 10:00 - 10:59
15 มิถุนายน 2564 11:00 - 12:00