ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. กฤช มกรแก้วเกยูรสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคหัวใจ , ฉีดวัคซีนเด็ก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 13:00 - 15:00 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
อาทิตย์ 09:00-12:00/13:00-15:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ