ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. กฤช มกรแก้วเกยูรสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคหัวใจ
    ฉีดวัคซีนเด็ก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 13:00-13:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
14:00-14:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
15:00-16:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
อาทิตย์ 09:00-12:00 PED/กุมาร
13:00-15:00 PED/กุมาร

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา